GENEL BİLGİLER

Poster Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Kasım 2020

Sempozyumda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Sempozyum Tarihi
Sempozyum 4 - 6 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.

Sempozyum Dili
Sempozyum bilimsel dili Türkçe olacaktır. Yabancı konuşmacı oturumlarında simultane çeviri yapılacaktır.

Sempozyum ve Bildiri Kabul Yazıları
Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, isteyen katılımcılara gönderilecektir.

Kredilendirme
Tüm oturumlar Türk Tabipler Birliği - Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Sertifikası
Sertifikalar kayıt yaptıran katılımcılara bilimsel programın %50’sinin takip edilmesi koşulu ile 06 Aralık 2020 tarihinde dijital olarak sistem üzerinden oluşturulabilecektir.